ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Ondernemingsgegevens 

Annaliesa

3940 Hechtel

info@annaliesa.be

BTW BE0542.408.459

Eenmanszaak

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Annaliesa, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Houbenweg 6, 3940 Hechtel, BTW BE0542408459, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Annaliesa moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Annaliesa aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Annaliesa niet. Annaliesa is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Annaliesa is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Annaliesa. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Annaliesa. Annaliesa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Via iDEAL

Via Bancontact

Via KBC betaalknop

Via Belfius Pay Button

Annaliesa is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven adres of door ophaling bij Annaliesa. Andere landen kan ook maar gelieve vooraf even contact op te nemen met Annaliesa.

De levertermijn kan per item verschillen. We werken met verschillende technieken die invloed kunnen hebben op de levertijd. Het is raadzaam om naar de levertijd te informeren wanneer het om een cadeau gaat of wanneer je het juweel voor een bepaalde datum nodig hebt.

 

Gemiddeld ligt de levertermijn tussen 2-12 weken vanaf het moment dat wij de moedermelk (indien van toepassing) weer ontvangen hebben. Indien de levertermijn door drukte of onvoorziene omstandigheden toch langer zou zijn, wordt dit duidelijk vermeld op de site.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door DPD, Post NL of Micropakket

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximum 12 weken na ontvangst van de betaling van het bestelde product of na ontvangst van de moedermelk (indien van toepassing)

Leveringsvoorwaarden:

  • De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
  • Er wordt enkel geleverd in België en Nederland. Leveringen gebeuren op werkdagen.
  • De zendingen worden met DPD, Post NL of Micropakket geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven.
  • Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Annaliesa.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Annaliesa was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de juwelen van Annaliesa. Elk juweel wordt op maat gemaakt voor jouw na goedgekeurd ontwerp. Ben je niet tevreden met je juweel dan bekijken we samen hoe we het juweel kunnen aanpassen zodat je wel helemaal tevreden bent. Dit geldt ook voor juwelen waar moedermelk, crematie-as, haarlokjes in verwerkt zijn of die een persoonlijk gravure bevatten.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Juwelen waar moedermelk, crematie-as of haarlokjes in verwerkt zijn.
  • Juwelen met een persoonlijke gravure.
  • Maatwerk
  • Cadeaubonnen

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Annaliesa en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Annaliesa.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Annaliesa zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Wanneer het juweel langer bij jou is gaan we ervan uit dat het gedragen wordt en kunnen we kosten in rekening brengen voor het herstellen of aanpassen.
De juwelen van Annaliesa hebben 6 maanden garantie op materiaal- of constructiefouten. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Slijtage door het dragen is uitgesloten van garantie.

 

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Annaliesa is bereikbaar via email op info@annaliesa.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Annaliesa beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Annaliesa zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Annaliesa respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand.

Enkel indien de Klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden de deze door u meegedeelde persoonsgegevens enkel gebruikt voor het versturen van direct marketing om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant aanbiedingen te versturen.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Annaliesa, Houbenweg 6, 3940 Hechtel,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich steeds uitschrijven indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Annaliesa houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail info@annaliesa.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Annaliesa om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Annaliesa. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.